Selain menjabat sebagai Wadir I Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, Abi Zahrul yang merupakan anak pertama dari Abu MUDI juga aktif dalam mengisi pengajian yang diikuti oleh dewan guru Dayah MUDI.

Pengajian bersama Abi Zahrul ini diadakan di pagi hari dan malam hari. Kelas pagi hari mengambil tempat di bale dekat rumah Abi dengan kelas malam memanfaatkan ruang aula IAI Al-Aziziyah sebagai tempat belajar.

Kelas Pagi (08.30 s/d 10.30 WIB)
Hari
Nama Kitab
Sabtu

Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, Juz. IV (Fiqh)
Hilyat al-Labb al-Mashun bi Syarh al-Jauhar al-Maknun (Balaghah)
Senin

Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, Juz. IV (Fiqh)
Syarh al-Sullam al-Munauraq al-Malawi (Manthiq)
Selasa

Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Syarh al-Manhaj, Juz. I (Fiqh)
Syarh al-Sullam al-Munauraq al-Malawi (Manthiq)
Rabu & Kamis

Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Syarh al-Manhaj, Juz. I (Fiqh)
Ghayat al-Wushul Syarh al-Ushul (Ushul Fiqh)

Kelas Malam (19.30 s/d 22.00 WIB)
Malam
Nama Kitab
Sabtu
Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, Juz. III (Fiqh)
Syarh al-Hikam Ibnu 'Athaillah (Tashawuf)
Minggu
Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, Juz. III (Fiqh)
Kitab Hasyiyah al-Dusuqi 'ala Umm al-Barahin (Tauhid)
Selasa, Rabu, dan Kamis
Kitab Fawaid al-Janiyyah (Qawa’id Fiqh)
Kitab al-Itqan fi 'Ulum al-Qur`an (‘Ulumul Qur’an)