mudimesra.com-Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga mengirimkan sebanyak 15 peserta untuk mengikuti MQK Santri Dayah Kabupaten Bireuen yang Ke-II. MQK ini berlangsung mulai tanggal 21-24 September 2021 yang dipusatkan di Kampus IAI Al-Muslim Matang Glumpang Dua, Bireuen. Kelimabelas peserta didampingi oleh 5 orang dewan guru yang bertindak sebagai official.

 

Adapun cabang-cabang perlombaan terdiri dari Marhalah Ula (pemula) yaitu bidang akhlak, tauhid, Marhalah Wustha (tengah) bidang fiqh, tarikh, tafsir, hadits dan Marhalah Ulya (paling tinggi) yaitu bidang nahwu, ushul fiqh, ilmu tafsir, dan balaghah.

 

Dalam wawancaranya dengan mudimesra.com, Tgk. Zulfah Fahmi selaku official mengatakan, nama nama peserta yang mengikuti MQK adalah sebagai berikut:  

I. Marhalah Ula :
1. Tgk Najmul hadi, kitab Washaaya Al aba Lil abna' (tashawwuf)
2. Tgk Muhyin nufus, kitab 'Aqidatul Awam (tauhid)

 

II. Marhalah wustha :
1. Tgk Muhammad Fayyadh El Farouq, kitab Nurul yaqin (tarikh)
2. Tgk Asyraf, kitab Nurul yakin (tarikh)
3. Tgk zikrillah, Tgk majalis as saniyyah (Hadits)
4. Tgk warisatul anbiya, kitab Fathul qarib (fiqh)
5. Najmussaqib, kitab tafsir Jalalain (Tafsir)
6. Tgk Muzakki Mubarak, kitab tafsir Jalalain, (tafsir)

 

III. Marhalah 'Ulya :
1. Tgk Khairul Muammar, Ibnu Aqil syarh Al fiyyah ibn Malik (nahwu)
2. Tgk nailul Mubarak, kitab ghayah Ushul (Ushul fiqh)
3. Tgk Ibnu mulqan, kitab Itqan (ilmu tafsir)
4. Tgk rizha qusyairi, kitab Itqan (ilmu tafsir)
5. Tgk Husaini, kitab 'uqudul juman (balaghah)
6. Tgk tajul bazari, kitab 'uqudul juman (balaghah)
7. Tgk Zulfikri , kitab 'uqudul juman, (balaghah)